Hero Image
Výztužné geomříže pro projektanty

Projektant dopravních staveb

Nabízíme nejen výztuž do asfaltu, ale také technickou podporou při projektování

Vaše kontakty v ADFORS vyberte zemi
Body Content

Komplexní řešení pro individuální nároky projektů oprav silnic

Jste projektant a připravujete návrh rekonstrukce silnic s požadavkem prodloužení její životnosti a navýšení únosnosti dopravy. Výrobková řada geomříží ADFOSR GlasGrid je řešením pro splnění těchto nároků.

Image
GlasGrid Academy

Testováno v laboratoři, osvědčeno praxí

Testování na zrychleném záťěžovém modelu v IFSTTAR 

 
Cílem tohoto experimentu bylo zhodnotit účinek výztužné mříže ADFORS GlasGrid GG100 s pevnostív tahu 100kN/m na životnost asfaltových vrstev při relativně tenké obrusné vrstvě (80 mm). Za tímto účelem byla jedna sekce vyztužena mříží ADFORS GlasGrid a druhá referenční sekce vyztužena nebyla. V první fázi došlo k 1000 000 pojezdů při zatížení 65 kN, následně proběhlo dalších 200 000 pojezdů se zatížením 70 kN. Tento test prokazuje pozitivní dopad sklovláknité mříže na odolnost asfaltových vrstev vůči vzniku trhlin: 

  • První trhlina se objevila po 800 000 cyklech na nevyztužené části. Na konci testu bylo 70 % povrchu nevyztužené sekce pokryto trhlinami. 
  • Vyztužená část neprokazovala do konce testu (1,2 milionů cyklů) žádné trhliny.
Image
GlasGrid IFSTTAR FULL SCALE TEST

Test frézovatelnosti a recyklovatelnosti v RWTH Univerzita v Cáchách 

  • V tomto testu byl na existující asfaltovou vrstvu AC 16 B S instalován ADFORS GlasGrid GG 200 s pevností v tahu 200 kN/m a následně překryt 4 cm silnou vrstvou SMA 8 S. Proběhlo frézování obrusné vrstvy včetně výztužné geomříže. Nedošlo k žádným negativním jevům ani k ovlivnění hloubky frézování. 
  • Druhá zkouška – cyklický test únavy – potvrdila, že opětovné použití frézovaného granulátu s obsahem skleněných vláken v nové asfaltové směsi zlepšuje její charakteristiky. 
Image
GlasGrid milling test

Reference

Systémy asfaltových výztuží ADFORS GlasGrid jsou použity na více než 200 letištích a nespočetně silničních projektech po celém světě. 

Seznam letišť >

Image
GlasGrid GG application image