Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106 a její výrobní závody v Litomyšli a Hodonicích.

Company Terms & conditions
 Saint-Gobain ADFORS España S.A  General sales conditions
 Saint-Gobain ADFORS Austria GmbH  General sales conditions
 Saint-Gobain HPM Polska S.P. ZOO  General sales conditions
 Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o.

 General sales conditions

Všeobecné nákupní podmínky

 Saint-Gobain CONSTRUCTION PRODUCTS Nederland B.V  General sales conditions
 Saint-Gobain ADFORS France  General sales conditions France
 Saint-Gobain ADFORS Deutschland GmbH    General Terms and Conditions of Purchase
 General sales conditions Germany
 Saint-Gobain ADFORS Belgium 

 General sales conditions Belgium
 Conditions générales de vente Belgique (FR)
 General sales conditions (Dutch)