Image
Geomříže vzdělávání GlasGrid Academy

GLASGRID ACADEMY

GLASGRID ACADEMY je tradiční školení a setkání odborné veřejnosti sloužící především k seznámení s technologií výroby, kvalitou a aplikací výztužných sklovláknitých geomříží do asfaltových povrchů.  Důraz je kladen na proškolení správného použití a aplikace spolu s technologickým porozuměním rozdílných vlastností geotextilií, geokompozitů, geomříží v dopravním stavitelství. Proškolit vás můžeme v závodě ADFORS Litomyšl nebo můžeme přijet i k vám. 
 

GlasGrid logo

Nově připravujeme v rámci GLASGRID ACADEMY i odborné semináře zařazené do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Hlavním tématem jsou řešení konstrukčních vrstev vozovek a jejich budování s ohledem na zlepšení vlastností konstrukcí. Semináře jsou určeny pro projektanty a geotechniky, stavbyvedoucí a přípraváře, stavební dozor a investory. 


Přehled připravovaných seminářů najdete v sekci Připravujeme


V případě zájmu nás kontaktujte na lucie.jankova@saint-gobain.com