Hero Image
školení o geomřížích

Připravujeme

 

Zveme vás na 3. ročník GlasGrid Academy organizované společností SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. a Centrem dopravního výzkumu , v.v.i.. určené pro projektanty a geotechniky, stavbyvedoucí a přípraváře, dozor a investory. Seminář je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy Celoživotního vzdělávání ČKAIT, počet bodů je 1. 


NOVÉ OBLASTI PRO POUŽITÍ GEOSYNTETIK V KONSTRUKCÍCH VOZOVEK 
 

Termín a místo konání:
24. 3. 2022 Hotel Duo, Teplická 492, Praha (parkovné u hotelu 40/Kč hodinu) registrace zde
25. 3. 2022 Efi Palace Hotel***, Bratislavská 234/52, Brno (parkovné zdarma) registrace zde
TERMÍN PRO UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK JE 18. 3. 2022

Program: 

9:00 - 9:30 registrace účastníků 
9:30 - 10:30  Ochrana CB vozovek a jiných dopravních staveb před účinky agresivních látek 
  přednášející: Ing. Jiří Grošek, Ph.D. - odborný garant semináře, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
  Ing. Zdeněk Nevosád, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
10:30 - 11:15 Geotextilie v konstrukci pozemních komunikací 
  předášející: Tadeáš Zýka, Dis., JUTA a.s. 
11:15 - 11:45  přestávka s občerstvením 
11:45 - 12:30 Výztužné prvky pro sanaci netuhých a polotuhých konstrukcí 
  přednášející: Ing. Martin Mareček, SAINT-GOBAIN ADFORSC CZ s.r.o. 
12:30 závěr a oběd 

 

Účastnický poplatek:1.290 Kč bez DPH, 1.190 Kč bez DPH pro členy ČKAIT.
Cena zahrnuje občerstvení, oběd a USB flash s obsahem přednášek.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 23. 3. 2022. 

Podrobné informace a program semináře zde