Asphalt pavement reinforcement market

Výztužné geomříže pro dopravní infrastrukturu

Výztužné geomříže dnes patří mezi neodmyslytelnou součást ochrany dopravní infrastruktury

Výztužné geomříže ADFORS přispívají k funkčnímu a bezpečnému provozu na asfaltových silnicích, dálnicích a letištích. Více než 30 let zkušeností a úspěšných instalací po celém světě prokazují až 3násobné snížení průniku trhlin na povrch asfaltových vrstev. 

Image
GlasGrid product picture sample

Kontaktuje nás pro řešení na míru

Kontakty

Silnice a dálnice

Silnice a dálnice

Prodlužte životnost svých silnic a dálnic až o 300 % pomocí výztužných geomříží do asfaltu. ADFORS GlasGrid můžete aplikovat celoplošně i lokálně. Naše geomříže se osvědčily ve všech klimatických a geografických oblastech a fungují stejně dobře v pouštních i arktických podmínkách, kde odolávají intenzivním chladným a sezónním výkyvům teplot. 

Výztužné geomříže pro silnice a dálnice

Airports

Airports

ADFORS GlasGrid je aplikovaný na více než 200 letištích po celém světě s cílem snížit náklady na údržbu díky schopnosti oddálit vznik reflexních trhlin.  

Výrobková řada ADFORS GlasGrid nabízí několik typů výztužných geomříží určených pro velmi rychlou a snadnou aplikaci, což výrazně zkracuje dobu rehabilitace letišť a šetří tím náklady spojené s uzavřením provozu. 

Výztužné geomříže pro letiště

Mosty a tunely

Mosty a tunely

ADFORS nabízí řešení nejen pro vyztužení spár mostních desek, ale také pro viditelnou ochranu hydroizolační membrány před poškozením během procesu frézování.  

Výztužné geomříže pro mosty a tunely

Poklopy

Poklopy

Zajistěte bezpečné okolí kanalizačních poklopů a povrchů v místech výkopových prací pomocí speciálně navržené výztužné geomříže s funkcí ochrany proti vzniku trhlin.  

Výztužné geomříže pro okolí poklopů

Tramvajové pásy

Tramvajové pásy

Produktová řada ADFORS GlasGrid nabízí geomříž pro speciální opravy s použitím litého asfaltu.  Pro vyztužení tramvajových pásů nebo parkovacích ploch můžete použít mříž navrženou pro eliminaci roztékání litého asfaltu během vytvrzování a pro zamezení vzniku mikro trhlin.    

Výztužné geomříže do litých asfaltů

Dokumenty

Technický list (6)

TDS GlasGrid GG PDF - 210.87 KB
en
TDS GlasGrid TF PDF - 208.26 KB
en
TDS GlasGrid CG PDF - 226.74 KB
en
TDS GlasGrid CGL PDF - 210.59 KB
en
TDS GlasGrid PG PDF - 231.01 KB
en

Brožury a produktové listy (2)

Brožura geomříže GlasGrid PDF - 815.09 KB
cs
Katalog geomříže GlasGrid PDF - 1.92 MB
cs