Languages

Geomříže GlasGrid®

Geomříž GlasGrid® PG

Geomříž s asfaltovou vrstvouGeomříž s vrstvou modifikovaného asfaltu - rychlá a účinná oprava trhlin

Geomříž GlasGrid® PG je rychlý a bezpečný opravný systém na bázi kompletní záplaty určený k vyztužení horní asfaltové vrstvy, jednotlivých trhlin a malých asfaltových ploch. Geomříž se skládá ze sklovláknité mríže s vysokou tuhostí, která je potažena patentovanou polymerovou vrstvou a pro dokonalou fixaci mříže na frézovaný povrch je opatřena tenkou vrstvou modifikovaného asfaltu. Tento výrobek je speciálně vyvinutý pro manuální opravu malých ploch a může být instalován přímo na vyfrézovaný povrch bez další přípravy.

Opravný výztužný systém GlasGrid® PG oddaluje vznik reflexních trhlin až o 300 %, přenáší napětí způsobující trhliny a horizontálně jej rozptyluje. Systém je rovnež možno použít pro překrytí pracovních spár při provádění oprav inženýrských sítí či přes pracovní spáry při rozšiřování vozovky.

Provide Feedback

Resources