Languages

Geomříže GlasGrid®

Geomříž GlasGrid® GG

Samolepicí geomříž Samolepicí sklovláknitá výztužná geomříž do asfaltu

GlasGrid® GG je sklovláknitá geomříž s vysokou pevností v tahu a tuhostí ok díky potažení skleněných vláken patentovaným modifikovaným polymerem, zajišťujícího ochranu vláken a vytvoření optimálního spojení vrstev. Spodní strana geomříže je opatřena lepidlem aktivující se tlakem, které usnadňuje pokládku a zajišťuje polohu mříže. Geomříž GlasGrid® GG je instalována buď přímo na stávající povrch vozovky nebo na vyrovnávací podkladní vrstvu. Při použití mříže pro sanaci cementobetonových povrchů je nutno nanést tenkou asfaltovou vrstvu, na kterou je následně možná pokládka výrobků GlasGrid.

Geomříž GlasGrid® GG je systém pro sanování vozovek a vyztužení asfaltu, který je používán zejména pro oddálení vzniku reflexních trhlin, při opravách povrchu po výkopech, při rozšiřování jízdní dráhy, ale i v celé šířce vozovky.

Provide Feedback

Resources