Languages

COVID-19

20 Mar 2020
VYJÁDŘENÍ SKUPINY SAINT-GOBAIN V ČR

Zdraví našich zaměstnanců a zákazníků bylo a je naší nejvyšší prioritou. Zavedli jsme ochranná opatření, abychom nadále plnili očekávání našich zákazníků a partnerů, a to v souladu s  pravidly a nařízeními úřadů a vlády.

Na pandemii Coronavirus COVID-19 Skupina Saint-Gobain okamžitě reagovala po celém světě. Již několik týdnů důsledně zavádíme  přísná opatření. V České republice a na Slovensku jsme zavedli tato konkrétní opaření:

Striktní omezení zahraničních pracovních cest.

Omezení vnitrostátního cestování na naprosté minimum.

Limitování počtu externích návštěv na naprosté a nezbytné minimum

Zrušení účasti na externích akcích, školeních, konferencích, veletrzích

Zrušení interních akcí jako jsou konference, školení nebo porady, kde je větší počet účastníků.

Karanténa 14 dnů pro osoby, které se vracejí z oblastí, kde jsou zavedena omezení.

Zavedení výrazných preventivních opatření také pro dodavatelské, logistické a další externí společnosti, které zásobují nebo pracují v závodech.

Sledování a respektování nařízení a doporučení státních orgánů

Řízení provozu v jídelně, omezení při výdeji jídel.

Zabezpečení, komunikace a kontrola všech hygienických pravidel a jejich dodržování zaměstnanci. 

"Saint-Gobain je zodpovědnou organizací, která cítí odpovědnost za zdraví svých zaměstnanců, rodin i obchodních partnerů. Veškerá provedená opatření jsou nastavena tak, abychom co nejvíce eliminovali rizika šíření nákazy mezi různé skupiny zaměstnanců. Prevenci považujeme v tomto ohledu za klíčovou. Neustále proto bude docházet k vyhodnocování rizik a případně k zavedení dalších preventivních opatření", dodává Robert Kudrna, HR ředitel SG pro Východní Evropu. 

Všechny týmy Skupiny jsou mobilizovány po celém světě a nadále zajišťují kontinuitu naší ekonomické činnosti, obsluhují své zákazníky ve stavebnictví i v náročných a různorodých průmyslových odvětvích, jako je automobilový, letecký, zdravotnický, obranný, bezpečnostní a dokonce i potravinářský a nápojový průmysl.

Provide Feedback