Languages

Geomříže pro silnice a dálnice

Sklovláknité geomříže pro výztuž silnic a dálnic.  

Prodlužte životnost asfaltových povrchů až o 300 % díky použití geomříže GlasGrid®.  Sklovláknité geomříže GlasGrid jsou určeny pro velkoplošné vyztužení i pro lokální opravy trhlin. Geomříž GlasGrid funguje jako výztuž asfaltových vrstev a zaručuje úspory nákladů na jejich údržbu díky prevenci vzniku reflexních trhlin. Testy prokazují výbornou frézovatelnost a recyklovatelnost.

 

Geomříže na vyrovnávací vrstvu

Geomříž GlasGrid® GG
 • Samolepicí sklovláknitá geomříž s vysokou pevností v tahu a tuhostí ok díky povrstvení jednotlivých skleněných pramenů.samolepicí geomříž
 • Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí vrstvě, která se aktivuje přitlačením k povrchu. 
 • Dostupné pevnosti v tahu 50kN/m, 100 kN/m, 200 kN/m
 • Dostupná šíře role 1,00 - 3,00 m.
 • Ideální pro instalaci na asfaltovou vyrovnávací vrstvu.  

 


Geomříž GlasGrid® TF
 • Samolepicí sklovláknitá geomříž s vysokou pevností v tahu a tuhostí ok stejně jako standartní GlasGrid.geomříž a spojovací postřik v jednom
 • Obsahuje precizně zpracovanou fólii nahrazující spojovací postřik.
 • Úspora práce a času díky patentované fólii.
 • Dostupná pevnost v tahu 100kN/m.
 • Dostupná šíře role 1,50 m.

Geomříže na frézovaný povrch

Geomříže GlasGrid® CG & CGL
 • Kompozitní materiál obsahující sklovláknitou mříž s vysokou tuhostí a vrstvu netkané textilie.kompozitní geomřížkompozitní geomříž
 • Netkaná textilie jako ochrana asfaltu a efektivní bariera proti vlhkosti.
 • Geomříž GlasGrid CGL je kompozit s odlehčenou netkanou textilií pro optimální nasákavost spojovacího postřiku. 
 • Dostupné pevnosti v tahu 50kN/m, 100 kN/m, 200 kN/m.
 • Standardní šíře role 1,50 m.

Geomříž GlasGrid® GP
 • Kompozitní materiál obsahující sklovláknitou geomříž s vysokou tuhostí zasazen mezi dvě vrstvy polyesterové textilie. geomříž GlasPave
 • Silná voděodolná membrána. 
 • Dostupné pevnosti v tahu 25 kN/m a 50 kN/m. 
 • K dispozici různé šíře role. 

Geomříž GlasGrid® PG
 • Kompozitní geomříž obsahující sklovláknitou mříž s vysokou tuhostí, vrstvu netkané textilie a samolepicí asfaltovou vrstvu. samolepicí geomříž s asfaltovou vrstvou
 • Kompletní systém pro opravy jednotlivých trhlin a malých ploch a pro vyztužení asfaltu v místě spojů. 
 • Rychlá a jednoduchá manuální instalace díky samolepicí vrstvě. 
 • Dostupná pevnost v tahu 100 kN/m.  
 • Dostupné šíře role 0,60 a 1,20 m. 

Resources

Provide Feedback