Languages

GlasGrid Academy

GLASGRID ACADEMY je tradiční školení a setkání odborné veřejnosti sloužící především k seznámení s technologií výroby, kvalitou a aplikací výztužných sklovláknitých geomříží do asfaltových povrchů.  Důraz je kladen na proškolení správného použití a aplikace spolu s technologickým porozuměním rozdílných vlastností geotextílií, geokompozitů, geomříží v dopravním stavitelství. Proškolit vás můžeme v závodě ADFORS Litomyšl nebo můžeme přijet i k vám. 

Nově připravujeme v rámci GLASGRID ACADEMY i odborné semináře zařazené do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Hlavním tématej jsou řešení konstrukčních vrstev vozovek a jejich budování s ohledem na zlepšení vlastností konstrukcí. Semináře jsou určeny pro projektanty a geotechniky, stavbyvedoucí a přípraváře, stavební dozor a investory. 

Přehled připravovaných seminářů najdete v sekci Odborné semináře 

V případě zájmu nás kontaktujte na jana.kalaskova@saint-gobain.com

 

 

Resources

Provide Feedback