Languages

Geomříže pro letiště

Sklovláknité geomříže pro výztuž asfaltových vrstev letištních ploch. 

Prodlužte životnost asfaltových povrchů až o 300 % díky použití geomříží GlasGrid®. Sklovláknité geomříže GlasGrid  jsou určeny pro letištní plochy, manipulační a parkovací plochy. Fungují  jako výztuž asfaltových vrstev, prodlužují dobu vzniku reflexních trhlin, což zaručuje úsporu nákladů na jejich údržbu. Testy prokazují výbornou frézovatelnost a recyklovatelnost. 

Geomříže na vyrovnávací vrstvu

Geomříž GlasGrid® GG

samolepicí geomříž

 • Samolepicí sklovláknitá geomříž s vysokou pevností v tahu a tuhostí ok díky povrstvení jednotlivých skleněných pramenů.
 • Rychlá a efektivní pokládka díky samolepicí vrstvě, která se aktivuje přitlačením k povrchu. 
 • Dostupné pevnosti v tahu 50kN/m, 100 kN/m, 200 kN/m
 • Dostupná šíře role 1,00 - 3,00 m.
 • Ideální pro instalaci na asfaltovou vyrovnávací vrstvu.  

 


Geomříž GlasGrid® TF
 • Samolepicí sklovláknitá geomříž s vysokou pevností v tahu a tuhostí ok stejně jako standartní GlasGrid.geomříž a spojovací postřik v jednom
 • Obsahuje precizně zpracovanou fólii nahrazující spojovací postřik.
 • Úspora práce a času díky patentované fólii.
 • Dostupná pevnost v tahu 100kN/m.
 • Dostupná šíře role 1,50 m.

 

Geomříže na frézovaný povrch

Geomříže GlasGrid® CG & CGL
 • Kompozitní materiál obsahující sklovláknitou mříž s vysokou tuhostí a vrstvu netkané textilie.kompozitní geomřížkompozitní geomříž
 • Netkaná textilie jako ochrana asfaltu a efektivní bariera proti vlhkosti.
 • Geomříž GlasGrid CGL je kompozit s odlehčenou netkanou textilií pro optimální nasákavost spojovacího postřiku. 
 • Dostupné pevnosti v tahu 50kN/m, 100 kN/m, 200 kN/m.
 • Standardní šíře role 1,50 m.

Resources

Provide Feedback