Languages

Archives

20 Mar 2020

COVID-19

Zdraví našich zaměstnanců a zákazníků bylo a je naší nejvyšší prioritou. Zavedli jsme ochranná opatření, abychom nadále plnili očekávání našich zákazníků a partnerů, a to v souladu s  pravidly a nařízeními úřadů a vlády.

Na pandemii Coronavirus COVID-19 Skupina Saint-Gobain okamžitě...

18 Mar 2020

COVID-19 Information

Faced with the COVID-19 Coronavirus pandemic, the Saint-Gobain group has organized itself all over the world. For several weeks now, we have taken steps to reduce travel to and from the areas most affected by the pandemic. These measures have been strengthened as the global situation has evolved...

18 Mar 2020

Information COVID-19

Face à la pandémie de Coronavirus COVID-19, le groupe Saint-Gobain s'est organisé, partout dans le monde. Depuis plusieurs semaines déjà, nous avons pris des mesures de manière à réduire les déplacements depuis et vers les zones les plus touchées par la pandémie. Ces mesures ont été renforcées à...

Provide Feedback