Languages

Archives

  • perlinka ADFORS Vertex
28 Jul 2017

Nejvyšší kvalitativní třída pro perlinky ADFORS

Český cech pro zateplování budov je sdružení podnikatelů – právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993. V současné době cech sdružuje více než čtyři desítky odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce...

Provide Feedback